Psykolog Botnen

Ønsker du å fungere bedre i din hverdag? Botnen Psykologtjenester tilbyr kurs, foredrag, samtaleterapi og individuell veiledning fundert i oppdatert psykologisk teori og forskning

Kontakt

Hvilke tjenester tilbyr Botnen Psykologtjenester?


Kurs og foredrag

Hvor målet er å bidra til bedre psykologisk fungering.

 

Hvordan skape og opprettholde god psykisk helse? Hvordan utvikle bedre relasjoner til personer man er glad i? Hva kjennetegner motiverte og engasjerte personer og hva gjør de annerledes? Hvilke faktorer er viktige for et godt arbeidsmiljø? Dette er eksempler på spørsmål som lenge har interessert meg, og jeg har fordypet meg i psykologisk teori og forskning på følgende områder:

 

 • Psykisk helse
 • Evolusjonspsykologi, sex og partnervalg
 • Livskvalitet og positiv psykologi
 • Klimapsykologi
 • Motivasjon
 • Idretts- og prestasjonspsykologi
 • Organisasjonspsykologi
 •  

  Jeg skreddersyr tematikk etter behov.

  Samtaleterapi

  Jeg har planer om å tilby individuelle terapisamtaler fra mars 2019. Disse vil kunne foregå både ansikt-til-ansikt på et kontor, og via teknologi som ivaretar behov for konfidensialitet og sikkerhet.

   

  Ta kontakt for en uforpliktende prat rundt hva psykoterapi kan innebære for deg.

   

  Kontakt

  Individuell veiledning

  Dette er et tilbud til deg som ønsker profesjonell hjelp til endring, uten at det er snakk om psykisk lidelse, diagnose eller tradisjonell psykoterapi.

   

  Fokuset i denne tjenesten er å finne frem til verdiene og de genuine drivkreftene til deg som klient. Det vil også kunne være aktuelt å jobbe med psykologiske forhold relatert til ønskede endringsprosesser. Med dette som grunnlag kan vi samskape ekte og varige endringsprosesser. Enighet om hvor fokuset i veiledningen skal være, aktuelle mål og hvordan arbeidet mot disse målene skal foregå avtales sammen etter innledende samtaler.

   

  Ta kontakt for en uforpliktende prat rundt hva individuell veiledning kan innebære for deg.

  Om meg


   

   

  Hvorfor gjør vi mennesker som vi gjør?

  Jeg heter Ernst Olav Botnen (f. 1989) og er utdannet klinisk psykolog fra NTNU. Jeg har siden jeg var barn vært interessert i nettopp hvorfor vi gjør som vi gjør. Barndomsfascinasjonen har vokst til å bli en stor lidenskap for psykologi, og de siste årene har jeg for alvor fått øynene opp for hvilken verdi psykologisk kunnskap kan ha i folks liv.

  For tiden jobber jeg som psykolog i psykisk helsevern for voksne ved Lovisenberg Diakonale sykehus i Oslo. Jeg har fra før variert klinisk erfaring fra psykisk helsevern for barn og unge (BUP) og voksne (DPS). I tillegg har jeg jobbet som psykolog for studenter gjennom Studentsamskipnaden i Volda (SiVolda). Jeg er under spesialisering for å bli godkjent psykologspesialist.

  Jeg har også lenge vært interessert i forskning og har publisert en vitenskapelig artikkel som tar for seg personlighet og bruk av datingapper:

  Individual differences in sociosexuality predict picture-based mobile dating app use [ScienceDirect].

  Kontakt


  Oslo, Norway

   

  901 93 951

   

  Copyright © Botnen Psykologtjenester 2018